vue的onclicknew Vue({ el:"...">

指令

v-on事件绑定

<button v-on:click="fun('这是使用vue绑定的点击事件')">vue的onclick</button>
new Vue({  el:"#app",  data:{    message:"hello world"//model  },  methods:{    fun:function(msg){      //alert(msg);      this.message = msg;    }  }});
<input type="text" v-on:keydown="fun($event)">
<div @mouseover="fun1" id="div">  <textarea @mouseover="fun2($event)">这是一个文件域</textarea></div>

@mouseover == v-on:mouseover

<!-- 阻止单击事件继续传播 --><a v-on:click.stop="doThis"></a><!-- 提交事件不再重载页面 --><form v-on:submit.prevent="onSubmit"></form><!-- 修饰符可以串联 --><a v-on:click.stop.prevent="doThat"></a><!-- 只有修饰符 --><form v-on:submit.prevent></form><!-- 添加事件监听器时使用事件捕获模式 --><!-- 即元素自身触发的事件先在此处理,然后才交由内部元素进行处理 --><div v-on:click.capture="doThis">...</div><!-- 只当在 event.target 是当前元素自身时触发处理函数 --><!-- 即事件不是从内部元素触发的 --><div v-on:click.self="doThat">...</div>

.enter .tab .delete ( "删除" 和 "退格" ) .esc .space .up .down .left .right .ctrl .alt .shift .meta

自定义指令

// 定义一个全局指令Vue.directive('focus',{  inserted:function(el){    el.focus();  }})// 携带参数Vue.directive('color',{  inserted:function(el,bingding){    // 这里的value是data里面的,而不是双引号里面的    el.style.backgroundColor = bingding.value;  }})
<!-- 使用全局指令 --><input type="text" v-focus><!-- 指令携带参数 --><div style="height:200px" v-color='color'></div>
var vm = new Vue({ el: '#app', //局部指令,需要定义在 directives 的选项 directives: {  focus: {   inserted: function(el) {    el.focus();   }  } }});